ანგარიშსწორება
კომპანია GoodWeb-ს მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია  შემდეგი მეთოდებით:
 1. საბანკო ანგარიშსწორება. GoodWeb-ის მომსახურების ღირებულების ბანკის ფილიალიდან გადახდისათვის, საჭიროა:
  • მიბრძანდეთ  ბანკის ფილიალში;
  • თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
  • წარადგინოთ  GoodWeb-ის მიერ გადმოგზავნილი  ინვოისი  ან საბანკო რეკვიზიტები;
  • გადარიცხოთ ინვოისში მითითებული თანხა.
 2. ინტერნეტ ბანკიდან. მომსახურების ღირებულების გადახდა შეგიძლიათ, სახლიდან გაუსვლელად, ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით. ამისათვის ველში ''კომპანიის დასახელება'', მიუთითეთ - ''გუდვები'', ხოლო გრაფაში ''დანიშნულება'',- აუცილებლად მიუთითეთ გადმოგზავნილი ინვოისის ნომერი   და  გუდვების  საბანკო რეკვიზიტები.
 3. Visa/MasterCard/American Express. GoodWeb-ის მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის Visa/MasterCard/American Express-ის პლასტიკური ბარათების მეშვეობით.
 4. UniPAY. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მომსახურების ღირებულების დაფარვისათვის გამოიყენოთ UniPAY-ს ელექტრონული საფულე.
 5. POS Terminal.  კომპანია GoodWeb-ის მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ჩვენს ოფისში, POS Terminal-ის მეშვეობით, იქონიეთ თან პლასტიკური ბარათი და განახორციელეთ ანგარიშსწორება მარტივად, დამატებითი პროცედურების გარეშე.
კომპანია გუდვების საბანკო რეკვიზიტები:
კომპანიის იურიდიული დასახელება:   შპს გუდვები
კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი:     405047079
კომპანიის  იურიდიული მისამართი:    საქართველო, თბილისი ნუცუბიძის 4 მკრ-ნი, კ. 23. ბ.
მიმღები ბანკის დასახელება:    ს.ს. საქართველოს ბანკი
საქართველოს  ბანკის კოდი:    BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი:   GE13BG0000000339140900

მიმღები ბანკის დასახელება: ს.ს თიბისი ბანკი
თიბისი ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი:  GE47TB7005636020100006


შეგახსენებთ, რომ საქართველოში საბანკო ანგარიშსწორება რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული ბრძანებების მიხედვით, აღნიშნულ ბრძანებებს შეგიძლიათ გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.nbg.gov.ge).