გააცანი შენი
პროდუქტი
მომსახურება
შეთავაზება
ბიზნესი
კომპანია
მომხმარებელს
გააცანით თქვენი პროდუქტი მომხმარებლებს ეფექტური გზით
ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია თანამედროვე საზოგადოების დიდი ნაწილის თავმოყრა ინტერნეტ სივრცეში და მისი როლი, როგორც ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყაროს, დღითიდღე კიდევ უფრო იზრდება. აღნიშნული კი განაპირობებს ინტერნეტის, როგორც სარეკლამო სივრცის მაღალ ეფექტურობას. ხშირად ინტერნეტ მარკეტინგი ძვირი ფუფუნებაა და ამიტომ შევიმუშავეთ პლატფორმა, რომელიც გაძლევს ახალ შესაძლებლობას, საჭირო დროს, საჭირო ადამიანს, ნებისმიერი ბიუჯეტით და სწორი ფორმით წარუდგინოთ თქვენი პროდუქტი. ეს არის სისტემა, საიდანაც მომხმარებელი თავადვე შექმნის რეკლამას და განათავსებს მას წამყვანი საინფორმაციო პორტალების ყველაზე რეიტინგულ გვერდებზე.
მართეთ რეკლამის კონტენტი
მართეთ რეკლამის კონტენტი
პროცესი არის მართვადი, რაც
საშუალებას გაძლევთ სურვილისამებრ
შეცვალოთ ტექსტური ან ვიზუალური მასალა
აკონტროლეთ ბიუჯეტი
აკონტროლეთ ბიუჯეტი
რეკლამის დაწყება შეგიძლიათ ნებისმიერი
ბიუჯეტით, მართეთ რამდენიმე კამპანია
და დახარჯეთ სასურველი ოდენობით
ნახეთ სტატისტიკა
ნახეთ სტატისტიკა
შეაფასეთ სარეკლამო კამპანიის
მსვლელობა და საჭიროების შემთხვევაში
შეიტანეთ ცვლილება კამპანიის მიმდინარეობისას